top of page

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

„Vy navrhujete,

my realizujeme".

Participativní rozpočet Písek

PARO - participativní rozpočet města Písku

Město Písek se zařazuje mezi stále více měst, která chtějí občanům umožnit rozhodování o části prostředků z obecního rozpočtu. Každý občan s trvalým bydlištěm v Písku může podat návrh, který by měl splňovat finanční limit do 1 mil. Kč s DPH a také podmínky dané schválenými pravidly. Projekt by měl být veřejně prospěšný, měl by být na území města a dle platného územního plánu, doplněný nákresem, popisem a rozpočtem.

Více informací naleznete na webových stránkách: https://www.paropisek.cz/index.html

Naše přihlášené projekty 2022

Relaxační sad

Plodonosný remíz

Na Kožichově

Naše realizované projekty 2021


 

Květnaté pásy pro hmyz

Dosadba ovocných stromů a keřů

v biokoridoru Na Kuchyňce

bottom of page